IV Rada Kół Naukowych 19.11.2009


Podczas IV RKN nasze Koło przedstawiło dwa projekty badawcze i obydwa zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dodaj komentarz