Archiwa miesięczne: Grudzień R


NANO Wigilia 2010

Dnia 21 grudnia 2010 odbyła się nasza kolejna NanoWigilia. Podczas kameralnego spotkania w sali seminaryjnej Katedry Fizyki Molekularnej członkowie Koła złożyli sobie życzenia, skosztowali przygotowanych potrw z motywem ‚nano’, a […]


Zimowy Zjazd SS PTChem 11.12.2010

11.12. 2010 r. Jak co roku uczestniczyliśmy w Zimowym Zjaździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Na konferencję tą z SKNN „NANO” pojechali: Aleksandra Stasiak, Karol Galanciak, Sebastian Sowiński […]


Ultraczuły sensor na białko CRP

Niezwykle istotna rola, jaką krew odgrywa w organizmie oraz łatwość, z jaką może być pobierana do różnego rodzaju analiz sprawiły, iż badania jej składników nabrały wielkiego znaczenia w rozwoju biochemii […]


Otwarcie pokoju Koła!

2.12. 2010 r. nastąpiło oficjalne otwarcie pomieszczenia SKNN „NANO”, znajdującego się w sali G011, przy ulicy Stefanowskiego 12/16 w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników.