Seminarium Ewy Nawrockiej


7.11.2011r. Seminarium Ewy Nawrockiej pt. „Zastosowanie nanostrukturalnych modyfikacji powierzchni polimerów do zwiększania selektywnej adsorpcji białek”

Dodaj komentarz