Drzwi Otwarte Politechniki Łódzkiej oraz Festiwal Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej


19-20.01.2012 roku w budynku Wydziału Mechanicznego odbyły się na naszej uczelni Drzwi Otwarte Politechniki Łódzkiej oraz Festiwal Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej. Członkowie naszego koła czynnie uczestniczyli w promocji Wydziału Chemicznego oraz zaprezentowali 45 – minutowy pokaz na Festiwalu Kół Naukowych. W trakcie prezentacji pokazaliśmy tłumnie wypełnionej przez widzów auli:

  • Chemiczny ogród
  • Syntezę nanocząstek srebra
  • Ogrzewcz chemiczny
  • Krystalizację polimerów
  • Doświadczenia z ciekłym azotem
  • Rozpraszanie promieniowania przez cienkie folie polimerowe

W trakcie trwania pokazu prezes koła Adam Bieńkowski opowiedział również czym
zajmuje się nasze koło naukowe.

Dodaj komentarz