NanoSemTech 2012


28.05. 2012 r. po raz drugi odbyło się seminarium podsumowujące kolejny rok działalności naszego Koła NanoSemTech.

W trakcie seminarium przedtawiliśmy następujące prezentacje:

  • Aleksandra Stasiak „Działalność Koła”
  • Adam Bieńkowski „Elastyczne podłoża do plastikowej elektroniki oparte o bionanocelulozę”
  • Beata Nagórniewicz i Andrzej Kopacz „Synteza nanożeli polimerowych drogą sieciowania w micelach odwrotnych”
  • Piotr Sawicki „Wpływ wybranych kompleksów metali przejściowych na sonochemiczną degradację DNA – plan badawczy”
  • Paulina Filipczak „Spektroskopia Ramana w analizie nanostruktur”
  • Ewelina Wileńska „Wytwarzanie i hermetyzacja polimerowych diod elektroluminescencyjnych”
  • Adam Łuczak i Tomasz Kłąb „Ogniwa fotowoltaiczne i organiczne tranzystory z efektem polowym”
  • Kamil Krysiak „Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, synteza termoczułych polimerów i żeli”
  • Ewa Nawrocka „Modyfikacja powierzchni nanometrycznych cząstek o wysokiej wartości przenikalności elektrycznej, przy użyciu polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”

Dodaj komentarz