Pozostały jeszcze wolne miejsca na II LSN!!!


Zapraszamy studentów kierunków: Nanotechnologia, Technologia chemiczna, Chemia i Inżynieria materiałowa do składania wniosków rekrutacyjnych na II Letnią Szkołę Nanotechnologii. Wniosek należy złożyć do dn. 15 września 2012 do dziekanatu Wydziału Chemicznego do pani Beaty Bednarek

II LSN odbędzie się w atrakcyjnym miejscu (Juracie) w dniach 25-29 września 2012 roku. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów zwiazanych z wyjazdem (wszystkie koszty pokrywane są z projektu realizowanego w ramach Priorytetu IV – Działanie 4.1 -Poddziałanie 4.1.1 pn ” Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiow w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy”)

Dodaj komentarz