30. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem


11-14.04.2013r. odbył się 30. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem w miejscowości Przewięź koło Augusgowa. Wiosenny Zjazd SSPTChem to corocznie odbywająca się konferencja młodych naukowców z całej Polski. Nasze koło w tym roku reprezentowało siedmioro członków, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań z formie prezentacji ustnej oraz posterów:

  • Beata Nagórniewicz
  • Aleksandra Stasiak
  • Paulina Filipczak
  • Ewelina Wileńska
  • Andrzej Kopacz
  • Mateusz Marchel
  • Adam Łuczak

Oprócz wykładów i dyskusji naukowych znalazł się również czas na dobrą zabawę i spotkania ze znajomymi.

Dodaj komentarz