IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Nowoczesne Metody Doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii


22-24.11.2013 r. Piątka członków naszego Koła wzięła udział w IV edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Nowoczesne Metody Doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii, wygłaszając referaty lub prezentując postery z badań własnych:

Aleksandra Stasiak: „Zastosowanie cienkich warstw PEDOT:PSS w elektronice organicznej”
Adam Łuczak: „Pomiar efektów związanych z długoczasową polaryzacją elektrod organicznych tranzystorów z efektem polowym”
Anna Stefaniuk: „Parametry elektryczne organicznych ogniw słonecznych na bazie P3HT:PCBM”
Tomasz Kłąb: „Kalibracja symulatora światła słonecznego”
Beata Nagórniewicz: „Dynamiczne rozpraszanie światła w badaniach nanocząstek polimerowych”

Dodatkowo Beata Nagórniewicz zdobyła 1. nagrodę za poster z badań własnych. Gratulujemy!

Dodaj komentarz