Archiwum dnia: 5 grudnia 2013


Badanie właściwości cieczy paramagnetycznych

Ciecze paramagnetyczne, które chcieliśmy są prostymi micelami w rdzeniu których znajduje się ferromagnetyczny tlenek, otoczony surfaktantem. Chcieliśmy zmierzyć właściwości magnetyczne kilku tlenków, które będą podwójnymi tlenkami żelaza (III) i innych […]