Badanie właściwości cieczy paramagnetycznych


Ciecze paramagnetyczne, które chcieliśmy są prostymi micelami w rdzeniu których znajduje się ferromagnetyczny tlenek, otoczony surfaktantem. Chcieliśmy zmierzyć właściwości magnetyczne kilku tlenków, które będą podwójnymi tlenkami żelaza (III) i innych metali dwuwartościowych. Podczas projektu planujemy zbudować układ do badania natężenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej. Ponadto przeprowadzimy testy starzeniowe powyższych cieczy oraz samych tlenków w celu sprawdzenia ich jakość po wystawieniu na wpływ powietrza. Ostatnim krokiem będzie próba naniesienia tych cieszy i tlenków na różne powierzchnie i zbadanie ich osadzalnosci na nich, oraz jak zachowują się pod wpływem promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego. Warto wspomnieć, że z tego typem cieczy mamy odczynienia w codziennym, życiu – w głośnikach, gdzie sprawuje rolę chłodziwa i czynnika pozbawiającego szumów. Wojsko używa cieczy o tych właściwościach do powlekania samolotów, tak aby były niewidoczne dla radarów (technologia Stealth), ponadto NASA planuje wykorzystać je do kierowania ruchem astronautów w przestrzeni kosmicznej.

Dodaj komentarz