Seminarium Moniki Jędrzejczyk


30.03.2015 – Monika Jędrzejczyk
Synteza i charakteryzacja kationowych, triazolowych polimerów dla terapii genowej.

Dodaj komentarz