NanoSemTech 2015


Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe NANO pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej pana dr hab. inż. Jerzego L. Gębickiego, prof. PŁ.

III seminarium NANOSemTech odbyło się 19 czerwca 2015 roku (piątek) na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Seminarium NANOSemTech zaszczycili swoją obecnością znakomici prelegenci m.in.:

  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Matyjaszewski z Carnegie Mellon University w Pittsburghu w USA.
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Rosiak z Politechniki Łódzkiej.
  • Dr hab. inż. Izabela Witońska z Politechniki Łódzkiej.
  • Dr hab. Paweł Uznański z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk.

Dodatkowo członkowie SKN NANO zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci krótkich komunikatów ustnych oraz plakatów.

Podczas pokazów przedstawili również ciekawe doświadczenia z zakresu chemii, fizyki oraz nanotechnologii.

 

Dodaj komentarz