XLIII OSChem


07.11.2015 XLIII OSChem

Pięcioro z nas jedzie na konferencję XLIII Ogólnopolska Szkoła Chemii organizowaną przez Akademickie Stowarzyszerze Studentów Chemii, przez Koło Naukowe KIWON z Politechniki Wrocławskiej w Pokrzywnej!!

Każdy z nas prezentować będzie wyniki swoich badań w postaci posterów lub komunikatów ustnych.

Już się nie możemy doczekać !!

Dodaj komentarz