Seminarium Michała Borkowskiego


17.11.2015 – Michał Borkowski
Termostabilność wodnych układów plazmonicznych nanocząstek srebra wytwarzanych metodą redukcji chemicznej.

Dodaj komentarz