Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem 2015


Braliśmy udział w Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbył się w Dobieszkowie k. Łodzi w dniu 05.12.2015 r.

Dodaj komentarz