Seminarium Sebastiana Sowińskiego


22.11.2016 – „Radioliza impulsowa białek i peptydów”, wyłożona nam przez magistra inżyniera Sebastiana Sowińskiego, wieloletniego członka naszego Koła i obecnie doktoranta na Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej. Służący swoją wiedzą i doświadczeniem, nasz kolega jest bardziej niż chętny podzielić się wodą z krynic chemicznej mądrości.