Seminarium Arkadiusza Rybaka [Image Not Found]


10.01.2017 – „Wydajność kwantowa fotogeneracji nośników ładunku w mieszaninie fulerenu modyfikowanego estrem kwasu masłowego z poli(metakrylanem metylu)”, wygłoszony z zapałem przez Arkadiusza Rybaka, obecnie nam panującego Prezesa Studenckiego Koła Naukowego NANO. Wykład ten miał miejsce dzięki wolontariatowi na Katedrze Fizyki Molekularnej, wykonywanego przez prowadzącego dzisiejsze seminarium. Niestety, w wyniku problemów technicznych (w krajach demokratycznych podobno nazywanych „cenzurą”) nie udało nam się odzyskać żadnych zapisków z tej wzniosłej prezentacji, za co jest nam niezmiernie przykro.

 

P.S – Cenzura nie miała miejsca – to żart redaktorski.