Seminarium Darii Jaworskiej


17.01.2017 – „Wpływ temperatury na procesy pęcznienia i hydratacji termoczułych hydrożeli polimerowych”, wykład wygłoszony przez Darię Jaworską, aktywną działaczkę w Kole i wolontariuszkę w Katedrze Fizyki Molekularnej. Nasza koleżanka przedstawiła swoją pracę w formie posteru na Zimowym Zjeździe SSPTChem, który odbył się 17.12.2016 r. Poster ten otrzymał nagrodę „Najlepszego Posteru na Zjeździe”, więc praca obdarzona takim zaszczytem musi zostać przedstawiona także na seminarium.