Seminarium Arkadiusza Selerowicza


31.03.2017 – „Wpływ morfologii domieszki tris( 2 – fenylopirydyny) irydu na fotogenerację nośników ładunku w matrycy poli( N – winylokarbazolu)” – taki to temat przedstawiony został na ostatnim seminarium naszego Koła Naukowego. Prowadzący prezentację – Arkadiusz Selerowicz, wieloletni członek Koła, obecnie doktorant i pracownik Katedry Fizyki Molekularnej, oparł ją o temat swojej pracy magisterskiej. Seminarium poruszało kilka mechanizmów nieznanych nam do tej pory, stąd nasz kolega zrobił wszystko by nam przybliżyć te zjawiska.