Seminarium Arkadiusza Rybaka


30.10.2017 – „Indukowany światłem zanik potencjału powierzchniowego jako metoda badania substancji stosowanych w organicznych ogniwach fotowoltaicznych” – pod takim tematem prezentację przeprowadził Prezes Naszego Koła Naukowego, Arkadiusz Rybak. Będąc u progu pisania pracy inżynierskiej, nasz Prezes zdecydował się przedstawić temat który ma zapewnić mu tytuł inżyniera nanotechnologii.