Seminarium Piotra Sawickiego


13.11.2017 – „Inżynier przedstawia wyniki”, prezentacja jednego z Ojców Założycieli, mgr inż. Piotra Sawickiego, obecnie doktoranta pracującego na Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej i członka Doktoranckiego Koła Naukowego „NANO”. Nasz starszy kolega za naszą namową przedstawił nam jeden z pierwszych wykładów jaki ja osobiście miałem zaszczyt zobaczyć. Tematem jest przedstawienie swych wyników w formie prezentacji bądź posteru tak, by pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. Piotr pokazał nam czego się wystrzegać podczas przygotowywania prezentacji, jak przemawiać i jakich technik graficznych używać by nasz materiał był jasny i przejrzysty dla naszych słuchaczy.