Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2017


Dużą grupą 15 członków Koła NANO wzięliśmy udział w konferencji Zjazdu Zimowego SSPTChem w Bydgoszczy w dniach 8-9.12.2017r. Dwa spośród prezentowanych posterów zostały nagrodzone:

  • Szymon Dąbrowski: 1. miejsce za poster popularnonaukowy „Substancje chemiczne wykorzystywane podczas wykonywania kar śmierci”
  • Szymon Kozłowski: 3. miejsce za poster popularnonaukowy „Polimeryzacja z odwracalną dezaktywacją rodnika (RDRP)”

Gratulujemy!