Seminarium inż. Adama Walczaka


15 marca 2019 inż. Adam Walczak przedstawił swoje badania przeprowadzone w ramach pracy inżynierskiej realizowanej w Katedrze Fizyki Molekularnej pt. „Otrzymywanie i charakterystyki właściwości nanokompozytów poli(metakrylanu metylu) z TiO2 oraz BeFiO3”, zapoznając nas z metodyką swoich badań i wynikami.