Seminarium Mariusza Mielczarka


Dnia 17.05.2019 r. członek naszego Koła Mariusz Mielczarek wygłosił wykład na temat „Nowoczesne materiały cierne w klockach hamulcowych”.

Dowiedzieliśmy się jak badane są klocki hamulcowe, jakie wyróżnia się ich rodzaje. Została również poruszona kwestia produkcji klocków hamulcowych w świetle ochrony środowiska.