NanoSemTech


NanoSemTech 2015

Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe NANO pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej pana dr hab. inż. Jerzego L. Gębickiego, prof. PŁ. III seminarium NANOSemTech odbyło się 19 […]


NanoSemTech 2012

28.05. 2012 r. po raz drugi odbyło się seminarium podsumowujące kolejny rok działalności naszego Koła NanoSemTech. W trakcie seminarium przedtawiliśmy następujące prezentacje: Aleksandra Stasiak „Działalność Koła” Adam Bieńkowski „Elastyczne podłoża do […]


NanoSemTech

I nano-Sympozjum „NanoSemTech” 2010 odbyło się 10. czerwca o godzinie 14:00 w sali Ch1 Wydziału Chemicznego PŁ.