Projekty badawcze

Informacje związane z projektami badawczymi Członków Koła.


Badanie właściwości cieczy paramagnetycznych

Ciecze paramagnetyczne, które chcieliśmy są prostymi micelami w rdzeniu których znajduje się ferromagnetyczny tlenek, otoczony surfaktantem. Chcieliśmy zmierzyć właściwości magnetyczne kilku tlenków, które będą podwójnymi tlenkami żelaza (III) i innych […]


Synteza nanożeli polimerowych w micelach odwrotnych

Hydrożele, czyli sieci polimerowe o strukturze przestrzennej z wodą uwięzioną między jej węzłami, we współczesnym świecie zajmują coraz ważniejsze miejsce. Wykorzystuje się je między innymi w medycynie, przemyśle i technice. […]


Ultraczuły sensor na białko CRP

Niezwykle istotna rola, jaką krew odgrywa w organizmie oraz łatwość, z jaką może być pobierana do różnego rodzaju analiz sprawiły, iż badania jej składników nabrały wielkiego znaczenia w rozwoju biochemii […]