Seminaryjne

Zwykłe spotkania z wystąpieniami Członków Koła bądź zaproszonych gości.


Seminarium Ewy Nawrockiej

7.11.2011r. Seminarium Ewy Nawrockiej pt. „Zastosowanie nanostrukturalnych modyfikacji powierzchni polimerów do zwiększania selektywnej adsorpcji białek”