NanoSemTech


NANOSemTech jest to konferencja naukowa organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Organizowana konferencja ma na celu umożliwić uczniom zapoznanie się z możliwością kontynuacji nauki na Wydziale Chemicznym, zainteresowanie tematyką podejmowaną przez studentów początkowych lat studiów oraz wysłuchanie kilku wykładów popularno-naukowych wygłoszonych przez znanych i cenionych naukowców z polski i zagranicy.

Organizowane wydarzenie jest szczególną okazją dla ambitnych uczniów aby poznać możliwości edukacyjne, jakie oferuje Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Znaczną większość organizatorów tego wydarzenia stanowią absolwenci Państwa szkół średnich.

W ramach konferencji istnieje możliwość przedstawienia przez licealistów plakatów popularno-naukowych z obszarów ich zainteresowań. Sesja posterowa stanowi unikalną możliwość dyskusji nad dalszymi losami uczniów w trakcie studiów i ukazania im, przez prezentacje studentów jak realizowane i pogłębiane są zainteresowania licealistów po rozpoczęciu studiów na Naszym Wydziale.