Wolontariaty


Katedra Fizyki Molekularnej

Działalność naukowa prowadzona jest w grupach badawczych pięciu Zespołów Naukowych obejmujących tematykę fizyki organicznych ciał stałych, fizyki i chemii fizycznej polimerów t.j.:

 • właściwości dielektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów;
  elektroluminescencja, luminescencja, spektroskopia molekularna polimerów, polimery ciekłokrystaliczne;
 • przewodniki i nadprzewodniki organiczne, kryształy molekularne i kompozyty polimerów z kryształami ciekłokrystalicznymi: preparatyka, właściwości elektryczne, spektroskopia Ramana;
 • fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów polimerowych wykazujących właściwości fotoprzewodzące, przewodzące, nadprzewodzące, a także ciekłokrystaliczne;
 • modelowanie dynamiki makrocząsteczek;

Nasze wolontariaty:

 • Spektroskopia Ramana;
 • Organiczne diody elektroluminescencyjne;
 • Organiczna fotowoltaika
 • Organiczne tranzystory z efektem polowym
 • Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu
 • Ciecze ferromagnetyczne
 • Wytwarzanie ustrukturyzowanych cienkich warstw tlenków metali
 • Synteza, hydrofobizacja oraz charakterystyka dwutlenku tytanu

Instytut Technologii Polimerów i Barwników

Działalność naukowa prowadzona jest w grupach badawczych o tematyce technologii polimerów m.in:

 • synteza i zastosowanie kopolimerów siloksanowo-uretanowych posiadających cechy elastomerów
 • technologia elastomerów i gumy
 • kataliza homogeniczna na nośnikach polimerowych
 • nanonapełniacze i nanaokompozyty elastomerowe
 • budowa niekonwencjonalnych sieci przestrzennych i ich wpływ na właściwości gumy
 • technologia specjalnych wyrobów gumowych odpornych termicznie i chemicznie – trudnopalnych o określonych właściwościach tribologicznych
 • degradacja i starzenie kompozytów elastomerowych
 • mieszaniny elastomerów z białkami

Nasze wolontariaty:

 • Elastomery magnetoreologiczne – badania nad gumą engage z dodatkami magnetytu modyfikowanego i niemodyfikowanego
 • Synteza hydroksyapatytu, modyfikacja rozmiarów jego agregatów w środowisku kwau chlorowodorowego

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Działalność naukowa prowadzona jest w grupach badawczych czterech Zespołów Naukowych:

 • Podstawowej Chemii Radiacyjnej
 • Fizycznej Chemii Organicznej i Radiochemii
 • Chemii Radiacyjnej Stosowanej
 • Chemii Fizycznej i Komputerowej

Nasze wolontariaty:

 • Radiacyjna synteza nanożeli z kompleksów polimerowych PVP : PAA
 • Synteza kropek kwantowych
 • Radiacyjna synteza PVP-co-PBMA (kopolimer winylopirolidonu z metakrylanem butylu) i szczepienie nim polipropylenowych implantów siateczkowych w celu nadania im właściwości antyadhezyjnych
 • Wzbogacanie opatrunków hydrożelowych o związki przyspieszające leczenie ran