SS PTChem


Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego zrzesza studentów oraz doktorantów nauk chemicznych oraz pokrewnych, a także młodych entuzjastów chemii z całej Polski. Poprzez swoją współpracę z kołami naukowymi z wydziałów nauk przyrodniczych z całego kraju integruje środowisko i sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, zarówno naukowych jak i dotyczących przyszłości zawodowej studentów. Nadrzędnym celem jej działalności jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wspólna nauka.

W ramach Sekcji wielu studentów i doktorantów rozpoczyna swoja przygodę z chemią, która jak każda z nauk potrzebuje dyskusji, pytań i rozszerzania dotychczasowej wiedzy. To ci młodzi ludzie w przyszłości będą współtworzyć największą polską organizacje chemiczną, ale także zasilą swoim potencjałem intelektualnym różne gałęzie gospodarki.

Sekcja Studencka SSPTChem jest organizacją ogólnopolską, w której działają członkowie wielu kół naukowych z całego kraju. Nasze działania mają na celu wspólne tworzenie środowiska sprzyjającego wymianie informacji naukowej i doświadczeń. W czasie tego cyklicznie organizowanego wydarzenia ma miejsce prezentacja osiągnięć i wydarzeń z bieżącego życia kół i macierzystych jednostek naukowych.

Najważniejsze wydarzenia które są organizowane przez Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

Doroczny Wiosenny Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Zjazd Wiosenny jest 5-dniową konferencją cykliczną, organizowaną od ponad 15 lat. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólno – chemiczne, jak również te z pogranicza chemii, biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki i nanotechnologii.

Doroczne Zjazdy Zimowe

Zjazd Zimowy jest to jednodniowa konferencja – okazja do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą  i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

Forum Młodych w ramach Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W ramach Forum Młodych organizowane są spotkania młodych chemików będące integralną częścią Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odbywających się cyklicznie w największych ośrodkach naukowych w Polsce. Przedsięwzięcie organizowane jest  w  kooperacji z lokalnymi kołami naukowymi ośrodków naukowych oraz przy współudziale i wsparciu władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.