Kontakt


Adres:

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe NANO
pokój 011 (piętro -1)
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Wydziału Chemicznego PŁ
ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź

Email:

nano@info.p.lodz.pl

Nasz fanpage na Facebooku