LSN


Pierwsza Letnia Szkoła Nanotechnologii została zorganizowana z myślą o studentach kierunku Nanotechnologia oraz kierunków pokrewnych (Chemii, Technologii chemicznej oraz Inżynierii materiałowej) wykładanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Myślą przewodnią przyświecającą organizatorom było danie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami w nanotechnologii oraz nanonauce.