II Letnia Szkoła Nanotechnologii


II Letnia Szkoła Nanotechnologii odbyła się w Juracie w dniach od  25. do 29. września 2012 roku.

Zapraszamy studentów kierunków: Nanotechnologia, Technologia chemiczna, Chemia i Inżynieria materiałowa do składania wniosków rekrutacyjnych na II Letnią Szkołę Nanotechnologii.

Wniosek należy złożyć do dn. 15 września 2012 do dziekanatu Wydziału Chemicznego do Beaty Bednarek

II LSN odbędzie się w atrakcyjnym miejscu (Juracie) w dniach 25-29 września 2012 roku.

Studenci nie ponoszą żadnych kosztów zwiazanych z wyjazdem (wszystkie koszty pokrywane są z projektu realizowanego w ramach Priorytetu IV – Działanie 4.1 -Poddziałanie 4.1.1 pn ” Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiow w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy”).

Do udziału w II Letniej Szkole Nanotechnologii zostały zakwalfikowane 33 osoby. Lista zakwalfikowanych znajduje się poniżej.

 • Adamski Wiktor
 • Antczak Dorota
 • Becht Angelika
 • Bieńkowski Adam
 • Bystry Tomasz
 • Cieślak Julia
 • Czarnecki Konrad
 • Danek Maciej
 • Filipczak Paulina
 • Gortych Karolina
 • Hyży Natalia
 • Jarzyńska Anna
 • Jaszczak Malwina
 • Kłab Tomasz
 • Kolarczyk Dawid
 • Kopacz Andrzej
 • Korwin-Kochanowski Mateusz
 • Krysiak Kamil
 • Kuffel Marta
 • Lis Agnieszka
 • Łuczak Adam
 • Maj Magdalena
 • Marzec Małgorzata
 • Nagórniewicz Beata
 • Nawrocka Ewa
 • Olejniczak Joanna
 • Olejniczak Magdalena
 • Sawicki Piotr
 • Sowińska Weronika
 • Stasiak Aleksandra
 • Szachniewicz Mikołaj
 • Wileńska Ewelina
 • Żygo Monika

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z tego wydarzenia.