O Kole


Studenckie Koło Naukowe NANO powstało w czerwcu 2009 roku z inicjatywy studentów nowopowstałego na Wydziale Chemicznym PŁ kierunku Nanotechnologia, wtedy pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologów „Nano”. W swojej krótkiej, acz bogatej historii, SKN NANO wiele razy brało udział w imprezach popularyzujących naukę, w tym w Festiwalu Kół Naukowych PŁ oraz Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Niejednokrotnie mieliśmy przyjemność przedstawiać pokazy naukowe ciekawych doświadczeń z dziedziny nanotechnologii, pokazując publiczności, że nanotechnologia to nie tylko górnolotna idea czy abstrakcyjna wizja naukowców- marzycieli, ale niedaleka przyszłość, którą chcemy współtworzyć.

Obecnie Studenckie Koło Naukowe NANO to 30 osób żywo zainteresowanych nanotechnologiami i nanonauką, studentów nie tylko Nanotechnologii na Wydziale Chemicznym, ale również innych kierunków prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. Członkowie Koła są już niemal stałymi bywalcami studenckich konferencji naukowych, jak np. Nowoczesnych Metod Badawczych w Fizyce, Chemii i Inżynierii, PANIC we Wrocławiu, Zjazdów Wiosennych Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Młodzi naukowcy z naszego Koła prezentują swoje wyniki badań również na konferencjach międzynarodowych.

Członkowie Koła poprzez wolontariaty w zespołach badawczych Wydziału Chemicznego rozwijają swoją wiedzę i naukowe pasje, a także zdobywają cenne doświadczenie głównie w zakresie optoelektroniki molekularnej, nauki o polimerach, spektroskopii molekularnej, nanomateriałów ceramicznych oraz nanomateriałów dla zastosowań biomedycznych.