Zarząd DKN NANO


Prezes: mgr inż. Michał Okraska 
Wiceprezes: mgr inż. Krzysztof Piechocki
Sekretarz: mgr inż. Sebastian Sowiński
Skarbnik: mgr inż. Paulina Filipczak