Zarząd DKN NANO


Prezes: mgr inż. Krzysztof Piechocki
Wiceprezes: mgr inż. Piotr Sawicki
Sekretarz: mgr inż. Paulina Filipczak
Skarbnik: mgr inż. Sebastian Sowiński