Seminarium Pauliny Filipczak

18.11.2014 – Paulina Filipczak „Charakterystyka kompozytów polimerowych z cieczą jonową do zastosowania w łożyskach kulkowych”


Seminarium Pauliny Hibner

13.11.2014 – Paulina Hibner „Synteza pochodnych dibenzofosfolu jako substratów do syntezy materiałów dla optoelektroniki”


Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza

10.02.2014 Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza przyznane! Obydwie nagrody, zarówno za pracę inżynierską jak i magisterską, w rękach naszych Członków! A zatem: mgr inż. Kamil Krysiak- za pracę dyplomową pt. […]